מחלקות

יש בחברה כמה מחלקות

מחלקת ייצור לוחות חשמל

  • מחלקת תכנון
  • מחלקת הרכבה
  • מחלקת חיווט
  • מחלקת בדיקות

מחלקת תכנון פרויקטים מתח גבוה ומתח נמוך

מחלקת ביצוע עבודות חשמל מתח גבוה ומתח נמוך

השותפים שלנו